Seznam titulů k maturitě

 

Seznam literárních děl k ústní části profilové maturitní zkoušky z ČJL ve školním roce 2023/2024

Žák si vybírá 25 literárních děl z uvedených okruhů, a to za dodržení těchto podmínek:

  • Z každého okruhu si vybere právě jedno literární dílo a označí ho pořadovým číslem 1-25.
  • Řazení a číslování zvolených děl odpovídá řazení a číslování uvedených okruhů.
1.  Nejstarší literatury světa (orientální)
       Epos o Gilgamešovi
       Olbracht, I. Biblické příběhy
   
2. Literatura starověkého Řecka a Říma
       Homér. Odyssea
       Maccius, Plautus, T. Komedie o hrnci
       Ovidius Naso, P. Umění milovat
   
 3. Světová a česká středověká literatura 
       Kosmas. Kronika česká
       Legenda o svaté Kateřině
       Podkoní a žák 
   
 4.  Renesance a humanismus ve světové a české literatuře 
       Boccaccio, G. Dekameron
       Shakespeare, W. Hamlet 
       Shakespeare, W. Romeo a Julie  
   
 5. Světová a česká barokní literatura
       Komenský, J. A. Labyrint světa a ráj srdce
       Bridel, B. Co bůh? Člověk?
   
 6. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 
        Moliére, J. B. Lakomec
        Defoe, D. Robinson Crusoe
    
 7. Literatura doby národního obrození 
       Čelakovský, F. L. Ohlas písní českých
       Tyl, J. K. Strakonický dudák 
   
 8. Romantismus ve světové literatuře 
       Hugo, V. Chrám Matky Boží v Paříži
       Puškin, A. S. Piková dáma 
       Puškin, A. S. Evžen Oněgin 
   
 9. Romantismus v české literatuře 
       Erben, K. J. Kytice
       Mácha, K. H. Máj 
       Němcová, B. Divá Bára 
   
 10. Realismus a naturalismus ve světové literatuře 
       Dickens, Ch. Oliver Twist 
       Gogol, N. V. Revizor  
       Flaubert, G. Paní Bovaryová 
   
 11. Generace májovců, ruchovců a lumírovců 
       Arbes, J. Svatý Xaverius
       Neruda, J. Povídky malostranské
   
12. Kritický realismus a naturalismus v české próze
       Jirásek, A. Filozofská historie
       Mrštíkové, A. a V. Maryša
       Rais, K. V. Kalibův zločin
   
13. Moderní směry ve světové liteatuře konce 19. a počátku 20. století 
       Baudelaire, Ch. Květy zla
       Wilde, O. Obraz Doriana Graye 
   
 14. Moderní směry v české literatuře konce 19. století (Česká moderna) 
       Machar, J. S. Magdalena 
       Sova, A. Květy intimních nálad 
   
 15. Generace buřičů v české literatuře 
       Bezruč, P. Slezské písně 
       Dyk, V. Krysař 
   
16. Světová literatura 1. poloviny 20. století
       Hemingway, E. Stařec a moře
       Rolland, R. Petr a Lucie
       Remarque, E. M. Na západní frontě klid
   
17. Česká poezie 1. poloviny 20. století
       Nezval, V. Manon Lescaut
       Wolker, J. Těžká hodina
   
18. Česká próza 1. poloviny 20. století
       Čapek, K. Válka s mloky
       Glazarová, J. Vlčí jáma
       Vančura, V. Rozmarné léto
   
19. Světová literatura 2. poloviny 20. století
       Eco, U. Jméno růže
       Orwell, G. Farma zvířat
       Orwell, G. 1984
   
20. Česká poezie 2. poloviny 20. století (1945-1989)
       Kainar, J. Člověka hořce mám rád
       Žáček, J. Okurková sezóna
   
21. Česká próza v letech 1945-1968
       Fuks, L. Spalovač mrtvol
       Jirotka, Z. Saturnin
       Lustig, A. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
   
22. Česká próza v letech 1969-1989
       Hrabal, B. Obsluhoval jsem anglického krále
       Hrabal, B. Ostře sledované vlaky
       Kundera, M. Nesnesitelná lehkost bytí 
   
23. Současná česká literatura (od roku 1989)
       Šabach, P. Hovno hoří
       Tučková, K. Žítkovské bohyně
       Viewegh, M. Báječná léta pod psa
   
24. Vývoj světového divadla od počátků k dnešku
       Shaw, G. B. Pygmalion
       Wilde, O. Jak je důležité míti Filipa
   
25. Vývoj českého divadla od počátků k dnešku
       Čapek, K. R.U.R.
       Smoljak, L., Svěrák, Z. České nebe
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://cj.gjwprostejov.cz/
https://cj.gjwprostejov.cz/seznam-titulu-k-maturite
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému